Unikání vody a šíření zápachu


Unikání vody a šíření zápachu z WC na záchodech je zpravidla způsoben vypadnutím zátky čistícího otvoru sifonu záchodové mísy, který je vzadu, takže zepředu ho není vidět. Zátku čištění kanalizace omotáme provázkem nebo stočeným hadříkem, obalí se sklenářským tmelem, zasadíme a zvenku zajistíme

Splachovací nádržky mají nejčastější opotřebované těsnění plovákového ventilu, proto se plní příliš vysoko a voda protéká do přepadu. Čištění kanalizace to zjistí snadno vizuální prohlídkou nádržky. Unikání vody může být způsobeno také proděravěním nasávací trubky. Důležitá je také správná poloha nádržky, jinak se může padací ventil nahnout k jedné straně a potom propouští vodu.

Čištění odpadů praha se o vaše odpady postará

Vahadlo zvedající odpadový (padající) ventil musí být zcela volné a závěs musí být dost dlouhý, aby ventilem nepohyboval, radí vám čistění kanalizace.