Náš přípravek je dostupný zdarma

Jakmile se přiblíží klimakterium, začnou vaječníky selhávat. Objeví se náhlý pokles vašich pohlavních hormonů – estrogenů a progesteronu – což vyústí v zástavu menstruace. Přibližně tři čtvrtiny žen mají příznaky odpovídající náhlému poklesu estrogenů a všechny se mohou léčit! Budete-li mít to štěstí, že budete patřit mezi jednu třetinu takzvaný “bezpříznakových” žen, nebudete mít co řešit.
Pokud budete patřit mezi ony tři čtvrtiny žen s příznaky klimakteria a nebudete se chtít pohybovat ode zdi ke zdi nebo podlehnout utíkajícím létům, jsme tu my a náš přípravek, připraven právě pro každou z vás.

Ozvěte se!

Náš přípravek a dobrá strava spolu s cvičením k zachování pevných zdravých kostí vám umožní udržet si formu a sebedůvěru do dalších let. klimakterium na vás nedosáhne.